BIO/CV

Ann Kristin Sørbotten ble født i Trondheim i 1973. Hun vokste opp i ei lita bygd på et enkelt småbruk sammen med familie i 3 generasjoner.

Barndommen var preget av lek, kunst og håndarbeid.
Etter hvert ble det krevende studier, som ved endt utdannelse resulterte i jobb som maskiningeniør med utstrakt pendlervirksomhet. Dette tok all hennes tid.

Men etter perioder med mye sykdom kom behovet for å uttrykke seg kreativt tilbake.

I 2014 deltok hun på en workshop om "personal portraits" med legendariske Joyce Tenneson. Det ble en døråpner inn i kunstfotografiets verden.

I løpet av 2015-2017 har hun hatt mentor-veiledning av Elisabeth Nordeng Aanes på Saga senter for fotografi.

Mai/juni 2016 deltok hun på en "master class workshop" på Island med Cig Harvey, arrangert av Nordphotography.  

September 2017 deltok hun på workshopen "Painting with light - a portrait workshop" med William Ropp. Også den arrangert av Nordphotography.

Sommeren 2016 (9.juni - 20.august) hadde hun sin første separatutstilling i debutantgalleriet på Saga senter for fotografi, Inderøy.

Sommeren 2017 deltok hun med ett bilde i gruppe-utstillingen "SAGA 5 ÅR" på Saga senter for fotografi. Det samme bildet er også med i Jubileumsboka,     "Saga Volume 1".

Hun er aktivt medlem av den lokale fotoklubben, og har bidratt med bilder til 5 gruppeutstillinger gjennom den.
I tillegg har hun bl.a. deltatt på fotokurs og workshops, og overvært flere foredrag med verdenskjente fotografer.

IMG_8116sv.jpg